Si desitja posseir una llicència federativa per a poder practicar amb seguretat per a vosté i tercers el seu esport, poder beneficiar-se d’avantatges no accessibles a pescadors no federats i no pertany a cap club o associació adherida a esta federació no ho dubte, des d’ací podrà obtindre. Però si vosté si que pertany a un club o associació, deurà tramitar-la a través d’este.

.

LLICÈNCIA FEDERATIVA INDEPENDENT

50€ Any
  • Segur d'accidents propis i a tercers
  • Segur de responsabilitat civil
  • Accés gratuït a ZPCs de la Federació
  • Reducció de preus en ZPCs de Clubs col·laboradors
  • Accés a les escoles de pesca
  • Feature 1