PAGINA D'ACCÉS RESTRINGIT

La pagina a la que esta intentant accedir es troba restringida els socis d'esta federació, és possible que vosté no este federat o que no es troba connectat correctament. A l'opció de "Documentos de Club" només es pot accedir per mitjà d'identificació de club i a la de les actes federatives, simplement identifique's com federat.

Per a poder identificar-se com a soci federat és necessari disposar de correu electrònic pel que si no ho indique a l’hora de demanar la seua llicència federativa deurà enviar-ho a la federació, enviant-li esta un correu de resposta amb una clau d’accés provisional que deuria de canvia per la triada per vosté en la primera connexió.