Les Z.P.C. o Zones de Pesca Controlades, són acotats la concessió de les quals ha sigut adjudicada a la Federació de Pesca, la qual de vegades consorcia o delega la gestió del acotat a un o més Clubs. A continuació li mostrem un llistat de les Z.P.C. de la Federació de Pesca de la Comunitat Valenciana. Si desitja tindre mes informació, pot punxar sobre el nom de la Z.P.C. i veurà la llista de clubs que gestionen el a fitat para a continuació vosté es puga posar en contacte amb què preferisca, algunes Zones de pesca controlada tenen un vídeo promocional en què podrà veure breument com és la zona de pesca i les espècies capturades.

PINEDO

BELLUS-BENIGANIM

EMBASSAMENT DE CORTES

PORT DE CASTELLÓ

---------------------------ZPCs COLABORADORAS---------------------------