FEDERACIÓN DE PESCA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante - Castellón - Valencia

En el diari oficial de la Generalitat Valenciana de data 1-08-2017 es publica la resolució de la Direcció General d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvenciones destinades al esport federat. S'acompanya  enllaç  amb la resolució.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/01/pdf/2017_7003.pdf