QUE ÉS LA LLICÈNCIA FEDERATIVA? 

La llicència federativa és un document expedit per la federació al pescador que acredita el seu suport al foment i a la vertebració de la pesca esportiva a la Comunitat Valenciana. A més, este document identifica i legitima al seu titular, com a subjecte d’una sèrie de drets i obligacions vinculats a l’exercici del nostre esport. En la pràctica, els pescadors aficionats que no posseïxen la llicència federativa no tenen una sèrie d’avantatges que disfruten els pescadors federats, avantatges que podem trobar en diversos àmbits.

Taula comparativa de les distintes llicéncies federatives

COMPETICIÓ JUBILADO/A JUVENIL INFANTIL ACOMPAÑANT INDEPENDENT INDEPENDENT
Entre 18 i 65 anys Major de 65 años Entre 14 i 18 anys Menor de 15 anys qualsevol edat Senior Jubilat
Segur Esportiu i de Responsabilitat Civil
Assistència a Competicions Socials
Assistència a Competicions Oficials
Ús i Gaudi de ZPCs
Accés a zones de pesca de ZPC
Passes de Pesca Gratuïts en ZPC federatives
Permisos de Pesca Diaris a Preus Reduïts
PREU 40 € 28 € 20 € 15 € 15 € 55 € 45 €